Konsulenttjenester

OilComp har gjennomført en rekke oppdrag innen kompetansestyring og -utvikling, HMS systemer, FoU prosjekter, forretnings- og markedsutvikling for selskaper innen olje-, maritim-, havbruk og annen industri. Vi har også jobbet med etablering av nasjonale nettverksmiljøer innen medisinsk rettet forskning.

Selskapets ledelse deltar jevnlig som styreleder eller medlem i bransje og næringsorganisasjoner.

Kontakt oss

OilComps styrke er å kunne sette FoU resultat og -prosjekter ut i praktisk anvendelse i industrien.

Ta kontakt dersom dere har behov for assistanse til å definere eller sette nye prosjekter ut i livet. Vi kan også være behjelpelig med å leie ut ressurspersoner som kan arbeide i deres organisasjon.

Kontakt oss