Tjenester

Vi tilbyr ulike tjenester innen forskning og utvikling, kompetansestyring og konsulenttjenester.

Forskning og utvikling

OilComp har siden 2003 vært Norsk olje og gass (tidl. OLF) sin prosjektleder innen områdeberedskap (menneskelige faktorer) og har i den forbindelse gjennomført en rekke prosjekter.

Les mer

Internskoler - Academy

OilComp kan tilby nødvendige konsepter og kursadministrative systemer til selskaper og organisasjoner som ønsker å utvikle og drive en egen intern kursvirksomhet.

Les mer

Kompetansestyring

OilComp har utviklet et system for kartlegging av selskapers kompetanse. De ansattes kompetanse måles opp mot det kompetansebehovet myndigheter, kunder, eller selskapet selv krever skal være tilfredsstilt. Denne oversikten kaller vi kompetansematrise.

Les mer

Konsulenttjenester

OilComp har gjennomført flere oppdrag innen forretnings- og markedsutvikling for selskaper innen olje-, maritim- og annen industri. Vi har også jobbet med etablering av nasjonale nettverksmiljøer innen medisinsk rettet forskning.

Les mer