Om oss

OilComp har siden starten i oktober 2001 vært en tilbyder av kurs, FoU prosjekter og etterutdanning til maritim, havbruk og oljeindustri. Vi leverer over 150 ulike kurstyper, har over 15 kurslokasjoner fordelt langst norskekysten, og har hovedkontor i Bergen. 

Vår visjon

OilComps visjon bygger på at vi skal være en «Competence provider» (kompetanse-tilbyder).

Hvis ny kunnskap finnes formidler vi kunnskapen til våre kursdeltagere på en forståelig og effektiv måte.
Der ny kunnskap ikke finnes, fremskaffer vi den gjennom FoU-prosjekter som bygger på anerkjente vitenskapelige metoder. 

Ny kompetanse

Når kunnskap + ferdigheter + holdninger gir varig endret atferd,  da er ny kompetanse oppnådd. Dette styrer all vår kursvirksomhet.

Kompetanse er en nøkkelfaktor i fremtidens arbeidsmarked og et grunnlag for å lykkes i det grønne skiftet. 

 

Nøkkelinformasjon

 • Etablert 2001, ISO9001-2015 sertifisert
   
 • Leveranse av kurs og kompetansegivende aktiviteter
   
 • 5 faste ansatte, om lag 40 fast innleide spesialister
   
 • 150 ulike kurstyper i Norge og UK
   
 • Over 40.000 personer i vår database
   
 • Hovedkontor i Bergen
   
 • Godkjente Maritime kurssentre i Stavanger, Stord, Austevoll, Bergen, Fosnavåg, Ålesund, Molde, Brønnøysund, Sandnessjøen, Steigen, Harstad, Bodø, Alta, Hammerfest

Våre kunder

 • Havbruksselskaper
   

 • Rederier
   

 • Riggselskaper
   

 • Offshore service selskaper
   

 • Oljeselskaper
   

 • Industriselskaper
   

 • Offentlige etater og skoler
   

 • Privatpersoner

Kurskategorier

•Sikkerhet og beredskap (STCW & NOG)

•Bore og brønnopplæring

•Kran og løftesentre

•Mekaniske og elektrofag

•Radiokommunikasjon

•Transport og farlig gods

•Helse og miljø

•Security og sikring

•FoU institusjoner

Hva skiller oss ut som kursleverandør?

Lokale kurs, nært hjemsted

De fleste andre kursleverandører har faste kurslokasjoner med fast plassert utstyr. OilComp har i tillegg nærmere 20 godkjente kurssentre langs kysten på steder som har et grunnlag for sjøfolk med behov for kurs kun noen perioder av året.

På disse stedene bruker vi  våre erfarne og dyktige instruktører som gjør at vi alltid «topper laget» der vi er, alltid klarer å være nær kundene og levere lokale kurs, og alltid kan leie de beste fasilitetene for kursaktiviteter.

Dette sparer våre leverandører for mye omliggende kostnader i reise, opphold, og tapt inntekt, og kursdeltagere tid og dager borte fra hjemmet.

Ekspertkompetanse

Bakgrunn innen forskning på HMS gir oss et betydelig konkurransefortrinn ved at detaljkunnskap om siste nytt innen praksis, teori og teknologi går helt opp til ledelsen og til instruktørene som formidler siste nytt til våre kursdeltagere.
 

Avansert og enkel teknologi for administrasjon

OilComp har siden 2002 formidlet kurs for kursleverandører over hele Norge fordi vi har hatt de mest avanserte systemene innen kurs- og sertifisering og vært fremoverlent med integrasjon mot kundesystemer som OCS HR, SAP, Adonis. Vi kan tilby deg en enklere og mer effektiv hverdag med tilgang til vårt elektroniske bookingsystem.

Praktisk erfaring

OilComps instruktører har alle solid bransjeerfaring på flere nivåer innen praktisk utførelse og ledelse.
 

Lettvint teknologi for deltagerne

Vi benytter e-læring på de fleste av våre kurs, som gjør at vi gjennomfører kursene med færre dager på kurssenter og sparer derav tid og penger for våre kunder. Dette er også ideelle pedagogiske verktøy ofte sammen med øvelser om bord.