Stavanger, mandag 1. mars 2021 kl 09:30

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kurset skal gi innføring i vinsjer og personalvinsj for operatører. Etter kurset skal deltakerne ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Målgruppe

Personer som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter vinsj og vinsjutstyr.

Kursinnhold

-16 timer vinsjer og 8 timer personalvinsj.
-Modul O-2.3 og O-3.3

Forkunnskaper

Stropp og anhukerkurs, 24 timer

Kurskode
OT-6-4-0

Sted
Stavanger

Start
Mandag 1. mars 2021 kl 09:30

Slutt
Onsdag 3. mars 2021 kl 15:30

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens