Målsetning

Etter fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse for å gå opp til sertifiseringsprøve i VHF.

Målgruppe

Personell som i sitt arbeid benytter VHF - radioutstyr.

Kursinnhold

- Hvorfor opplæring
- Holdninger til radiokommunikasjon
- Generelt om bruk av VHF
- VHF-radioens rekkevidde
- Radioreglement
- Nødprosedyrer
- Hasteprosedyrer
- Tryggingsprosedyrer
- Kystradiotjeneste
- Eksamen m/sensur fra Radioinspeksjonen TELENOR

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-9-1-1

Kategori
Radio

Varighet
16 timer - 2 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss