Verneombudskurs for sjø (ASH på skip) og landansatte (Arbeidsmiljøloven) m. e-læring

Målsetning

Kurset skal gi Verneombud og medlemmer av AMU (Verne og Miljøutvalg på skip) den opplæring som Arbeidsmiljøloven krever (for landansatte) og ASH (Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse) krever for de som har sitt arbeid om bord på skip, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Målgruppe

Verneombud/hovedverneombud, ledere, administrativt personell og medlemmer av AMU og VMU.

Kursinnhold

- Arbeidsmiljøloven (AML) med forskrifter og endringer
- HMS forskriften
- Internkontrollforskriften og prinsipper for kvalitetssikring
- Arbeidsgivers plikter i HMS sammenheng
- Vernetjenesten og Verneombudets oppgaver og plikter
- Fysiske miljøfaktorer
Støy
Belysning
Klima
Ergonomi
- Kjemiske miljøfaktorer
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
- AKAN- rusforebyggende arbeid
- Gruppearbeid og presentasjon med relevante oppgaver rettet mot daglige utfordringer

Forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Kurskode
OH-3-2-5K

Kategori
HMS/Arbeidsmiljø

Varighet
20 timer klasseromsundervisning + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss