Truckfører u.10 tonn, teori og praksis (mod 1.1, 2.2 og 3.2)

Målsetning

Ved gjennomført kurs skal deltakerne vise ved en praktisk og teoretisk prøve at vedkommende kan betjene og føre en truck på en sikker og god måte.

Målgruppe

Personell som i sitt arbeid skal bruke truck.

Kursinnhold

- Årsaker til ulykker
- Holdninger til arbeidet
- Arbeidsmiljøloven
- Brukerforskriften
- Klasseinndeling, trucktyper og tilleggsutstyr
- Truckens konstruksjon og virkemåte
- Daglig kontroll og vedlikehold
- Stabilitet, godshåndtering, trafikk/sikkerhetsregler
- Arbeidsmiljø
- Farlig gods
- Sikkerhet og bruk

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-7-1

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
20 timer

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

10
5
3
3
Laster kursliste...