Påmelding privatkunde

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Ved gjennomført kurs skal deltakerne vise ved en praktisk og teoretisk prøve at vedkommende kan betjene og føre en truck på en sikker og god måte.

Målgruppe

Personell som i sitt arbeid skal bruke truck.

Kursinnhold

- Årsaker til ulykker
- Holdninger til arbeidet
- Arbeidsmiljøloven
- Brukerforskriften
- Klasseinndeling, trucktyper og tilleggsutstyr
- Truckens konstruksjon og virkemåte
- Daglig kontroll og vedlikehold
- Stabilitet, godshåndtering, trafikk/sikkerhetsregler
- Arbeidsmiljø
- Farlig gods
- Sikkerhet og bruk

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-7-14

Sted
Bergen

Start
Mandag 11. oktober 2021 kl 09:00

Slutt
Fredag 15. oktober 2021 kl 16:00

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
5 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Pris
NOK 10 285,-

Påmelding privatkunde