Truckfører u.10 tonn, fellesteori/teori/praksis/oppkj. (1.1,2.2,3.2,4.2)

Målsetning

Ved gjennomført kurs skal deltakerne vise ved en praktisk og teoretisk prøve at vedkommende kan betjene og føre en truck på en sikker og god måte.

Målgruppe

Personell som i sitt arbeid skal bruke truck.

Kursinnhold

- Årsaker til ulykker
- Holdninger til arbeidet
- Arbeidsmiljøloven
- Brukerforskriften
- Klasseinndeling, trucktyper og tilleggsutstyr
- Truckens konstruksjon og virkemåte
- Daglig kontroll og vedlikehold
- Stabilitet, godshåndtering, trafikk/sikkerhetsregler
- Arbeidsmiljø
- Farlig gods
- Sikkerhet og bruk

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-7-14

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
5 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

10
5
Laster kursliste...