Stavanger, mandag 14. juni 2021 kl 08:30

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter fullført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om farer som er forbundet med farlig gods og gjøre deltakerne i stand til å velge beste løsning på problemstillingene ved emballasje, håndtering, samlasting, omlasting og transport på land eller sjø.

Målgruppe

Operativt personell, lagerholdere og avsendere, speditører, rederi og andre involverte i kombinert vei og sjøtransport av farlig gods. Personell offshore som forestår lasteplanlegging, stuing, adskilling, mottak og forsendelse av nevnte gods.

Kursinnhold

- Lov og regelverk
- Klassifisering og godkjenning
- Krav til dokumentasjon
- Krav til emballasje
- Merker og plakater
- Stuing og separasjon

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-8-1-1

Sted
Stavanger

Start
Mandag 14. juni 2021 kl 08:30

Slutt
Onsdag 16. juni 2021 kl 16:00

Kategori
Transport

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens