Bergen, torsdag 1. april 2021 kl 08:30

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kurset skal gi kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Målgruppe

Redningslag offshore, Industrivern, brann og beredskapslag m.m.

Kursinnhold

- Utføre redning av personell som har falt og som henger i fallsikringsutstyr ved hjelp av taubaserte metoder lik de som blir gjennomgått på kurset.
- Forflytte eller evakuere skadet personell som befinner seg på steder hvor forflytning av den skadede tryggest kan skje ved bruk av taubaserte metoder.
- Evakuere skadet personell som befinner seg i tanker, sjakter eller andre trange rom.
- Bistå ved risikoanalyser i forhold til adkomst, jobbgjennomføring, evakuering og redning ved planlegging

Forkunnskaper

Fallsikring og redning (24 timer)

Kurskode
OT-6-4-10

Sted
Bergen

Start
Torsdag 1. april 2021 kl 08:30

Slutt
Fredag 2. april 2021 kl 15:00

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
2 Dager

E-læring
Nei

Frekvens