Bergen, mandag 11. oktober 2021 kl 08:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter fullført kurs skal personell ha kompetanse i:

- Å stroppe last
- Sikker bruk
- Vedlikehold
- Daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap
- Å gi signaler til fører av løfteinnretning

Målgruppe

Kurs for personell som håndterer løfteutstyr. Kurset er minstekravet for videre kranføreropplæring, fallsikring- og riggeropplæring samt vinsjopplæring.

Kursinnhold

- Innledning
- Forskrifter
- Løfteredskap
- Løfteredskapstabeller
- Sikkerhetsbestemmelser
- Signaler og tegn
- Øvingsoppgaver
- Praktisk bruk av løfteredskap
- Teoretisk eksamen

Forkunnskaper

Det kreves ingen spesielle forhåndskunnskaper

Kurskode
OT-6-1-1

Sted
Bergen

Start
Mandag 11. oktober 2021 kl 08:00

Slutt
Onsdag 13. oktober 2021 kl 14:30

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
24 timer

E-læring
Nei

Frekvens