Stropp og anhuker (modul 1.1 og 2.3)

Målsetning

Etter fullført kurs skal personell ha kompetanse i:

- Å stroppe last
- Sikker bruk
- Vedlikehold
- Daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap
- Å gi signaler til fører av løfteinnretning

Målgruppe

Kurs for personell som håndterer løfteutstyr. Kurset er minstekravet for videre kranføreropplæring, fallsikring- og riggeropplæring samt vinsjopplæring.

Kursinnhold

- Innledning
- Forskrifter
- Løfteredskap
- Løfteredskapstabeller
- Sikkerhetsbestemmelser
- Signaler og tegn
- Øvingsoppgaver
- Praktisk bruk av løfteredskap
- Teoretisk eksamen

Forkunnskaper

Det kreves ingen spesielle forhåndskunnskaper

Kurskode
OT-6-1-1

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
24 timer

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

10
5
5
3
Laster kursliste...