STCW Videreg. Sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (A-VI/2-1, 3, 4-1) 

Målsetning

Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.
Deltakerne skal etter endt kurs kunne:
-Ta kommando over redningsfarkost, betjene motor, ha ansvar for overlevende og farkost
-Lede brannslokkingsoperasjoner, organisere og lære opp brannlag, inspisere og vedlikeholde utstyr, undersøke hendelser
-Yte førstehjelp omgående i tilfelle ulykke/sykdom.

Målgruppe

Maskinoffiserer som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetanse.

Kursinnhold

- Ledelse av brannslokking- organisering, taktikk, kommando
- Bruk av redningsfarkoster ("Livbåtfører")
- Medisinsk førstehjelp

Forkunnskaper

Kursdeltager må ha gyldig kompetansesertifikat for offiserer (dekk-, maskin- eller skipselektriker) eller gyldig kursbevis på videregående sikkerhetskurs.
Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

Kurskode
MS-1-2-7

Kategori
IMO STCW

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Filter

13
11
7
7
5
5
4
4
Laster kursliste...