STCW Videreg. Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer uten medisinsk behandling (VI/2-1,3,4-1)

Målsetning

Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.
Deltakerne skal etter endt kurs kunne:
-Ta kommando over redningsfarkost, betjene motor, ha ansvar for overlevende og farkost
-Lede brannslokkingsoperasjoner, organisere og lære opp brannlag, inspisere og vedlikeholde utstyr, undersøke hendelser
-Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord

Målgruppe

Kurset er rettet mot dekksoffiserer som skal fornye sitt STCW sertifikat.

Kursinnhold

- Ledelse av brannslokking- organisering, taktikk, kommando
- Bruk av redningsfarkoster ("Livbåtfører")
- Dekksoffiserer: Medisinsk behandling
- Maskinoffiserer: Medisinsk førstehjelp

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-2-6

Kategori
IMO STCW

Varighet
24 timer

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Filter

5
4
4
Laster kursliste...