STCW Videreg. Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling (VI/2-1,3,4-1, 4-2) 

Målsetning

- Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og
etter utsetting.
- Betjene motor på en redningsfarkost.
- Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet.
- Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip.
- Organisere og lære opp brannlag.
- Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking.
- Medikamenter og medisinsk utstyr, Intravenøs væskebehandling,
- Praktiske øvelser i medisinsk behandling

Målgruppe

Dekksoffiserer som skal repetere/oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring og medisinsk behandling.

Kursinnhold

Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
Tabell A-VI/3 Ledelse i brannslokking
Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Forkunnskaper

Kursdeltager må ha gyldig kompetansesertifikat for offiserer (dekk-, maskin- eller skipselektriker) eller gyldig kursbevis på videregående sikkerhetskurs.
Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

Kurskode
MS-1-2-10

Kategori
IMO STCW

Varighet
3/4 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Filter

7
7
5
4
4
Laster kursliste...