STCW Videreg. Sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI/2-1,3,4-1) 

Målsetning

Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost/betjene motor/ha ansvar for overlevende og farkost, lede brannslokkingsoperasjoner på skip/organisere og lære opp brannlag/inspisere og vedlikeholde utstyr/undersøke hendelser, samt å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord.

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle skipsoffiserer og andre som har lederansvar for beredskapsfunksjoner ombord i skip.

Kursinnhold

- Kompetanse i bruk av redningsfarkoster og mann overbord båter, unntatt hurtiggående mann overbord båter. ("Livbåtfører") (tabell A-VI/2-1).
- Kompetanse i ledelse av brannslokking -organisering, taktikk, kommando (tabell A-VI/3).
- Kompetanse i medisinsk førstehjelp (tabell A-VI/4-1).

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-2-2

Kategori
IMO STCW

Varighet
12 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss