STCW SSO-Ship Security Officer (STCW-2010 A-VI/5)

Målsetning

Heve kompetansenivået innen maritim security slik at kursdeltakeren forstår SSOs ansvar og oppgaver. Bidra til at kandidaten kan fungere som Ship Security Officer om bord på skip/flyttbar boreinnretning.
ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Målgruppe

Person(er) om bord på skip/ flyttbar boreinnretning som har ansvaret for ship security.

Kursinnhold

Maritimt regelverk: Internasjonale og nasjonale konvensjoner, koder, lover og forskrifter
(SOLAS, ISPS koden, STCW, MSC-circ, EU regulation No 725/2004, nasjonale lover og forskrifter)
Maritim security policy
Security bevissthet, ansvar og oppgaver
Security tiltak om bord
Trussel identifisering og årvåkenhet
Piratvirksomhet og væpnede ran
Ship Security Assessment (sårbarhetsvurdering)
Ship Security Plan (sikringsplan)
Beredskap og nødprosedyrer
Opplæring/trening, øvelse og samtrening
Security utstyr
Security administrasjon
Gruppeoppgaver
Kurset avsluttes med en skriftlig test

Forkunnskaper

- Kursdeltagere må ha minst 12 måneders fartstid som offiser på ISPS fartøy
- Kursdeltaker må kunne dokumentere ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter iht. STCW tabell A-VI/6-2

Kurskode
MS-5-1-2

Kategori
Security

Varighet
2 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

1
Laster kursliste...