Horten, onsdag 12. mai 2021 kl 08:15

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.
ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Målgruppe

Seilende personell om bord på skip/ flyttbar boreinnretning med særskilte plikter innen
maritim security.

Kursinnhold

Introduksjon og sikkerhetstrusler
Maritim sikkerhetspolitikk: internasjonalt- og nasjonalt regelverk, definisjoner
Sikkerhetsansvar: myndigheter, anerkjente sikkerhetsorganisasjoner, rederiet, skipet
(inkl. flyttbar innretning), havnene og personell med security plikter
Skipets sikkerhetsvurdering
Sikringsutstyr: type utstyr, muligheter, begrensninger, test og vedlikehold
Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
Skipets sikkerhetshandlinger
Beredskap, øvelse og trening
Sikkerhetsadministrasjon
Skriftlig test, evaluering og avslutning

Forkunnskaper

Det kreves ikke forkunnskaper.

Kurskode
MS-5-1-11

Sted
Horten

Start
Onsdag 12. mai 2021 kl 08:15

Slutt
Onsdag 12. mai 2021 kl 16:15

Kategori
Security

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens