E-læring, mandag 31. mai 2021 kl 00:05

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kurset gjennomføres i sin helhet som e-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen.
Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.
ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Målgruppe

Seilende personell om bord på skip/ flyttbar boreinnretning med særskilte plikter innen
maritim security.

Kursinnhold

Introduksjon og sikkerhetstrusler
Maritim sikkerhetspolitikk: internasjonalt- og nasjonalt regelverk, definisjoner
Sikkerhetsansvar: myndigheter, anerkjente sikkerhetsorganisasjoner, rederiet, skipet
(inkl. flyttbar innretning), havnene og personell med security plikter
Skipets sikkerhetsvurdering
Sikringsutstyr: type utstyr, muligheter, begrensninger, test og vedlikehold
Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
Skipets sikkerhetshandlinger
Beredskap, øvelse og trening
Sikkerhetsadministrasjon
Skriftlig test, evaluering og avslutning

Forkunnskaper

Det kreves ikke forkunnskaper.

Kurskode
MS-5-1-11S

Sted
E-læring

Start
Mandag 31. mai 2021 kl 00:05

Slutt
Mandag 31. mai 2021 kl 23:55

Kategori
Security

Varighet
E-læring, ca 5 timer

E-læring
Ja

Frekvens