STCW Security Awareness (A-VI/6-1)

Målsetning

Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security.
ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Målgruppe

Alt seilende personell om bord på skip/ flyttbar boreinnretning.

Kursinnhold

Introduksjon og sikkerhetstrusler
Maritim sikkerhetspolitikk: internasjonalt- og nasjonalt regelverk, definisjoner
Sikkerhetsansvar: myndigheter, rederiet, skipet (inkl. flyttbar innretning) og havnene
Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
Skipets sikkerhetshandlinger
Beredskap, øvelse og trening
Skriftlig test, evaluering og avslutning

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-5-1-10

Kategori
Security

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss