STCW Redningsfarkost/livbåtfører grunnkurs (A-VI/2-1)

Målsetning

Etter fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

- Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting.
- Betjene motor på redningsfarkost.
- Ha ansvar for overlevende og redningsfarkost etter at skipet er forlatt.
- Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder sambands- og signalutstyr og lys- og røyksignaler.
- Gi førstehjelp til overlevende.

Målgruppe

Kurset dekker kravene til fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Kursinnhold

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse for rednikngsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter i henhold til STCW kodens tabell A-VI/2-1.

- Konstruksjon og utrustning for redningsfarkoster og mann-overbord-båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse
- Særskilte karakteristika ved og anordninger for redningsfarkoster og mann-overbord-båter
- Ulike typer av innretninger for utsetting av redningsfarkoster og mann-overbord-båter

Forkunnskaper

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI/1-1,1-2,1-3,1-4).

Kurskode
MS-2-4-3

Kategori
IMO STCW

Varighet
4 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Kurset oppdateres/repeteres minst hvert 5. år.

Planlagte kurs

Filter

5
4
4
3
3
1
Laster kursliste...