Tromsø, mandag 1. november 2021 kl 08:10

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter i å:
- Reagere og handle ved alarm samt følge nødprosedyrer.
- Sikre effektiv evakuering av fartøyet.
- Ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt i stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon.

Kursinnhold

- Organisere nødprosedyrer ombord
- Skipets konstruksjon med muligheter og begrensninger.
- Optimalisere bruken av ressurser
- Ressursutnyttelse/ øvelsesmønstre.
Styre tiltakene i en nødsituasjon
- Organisasjon, ledelse og kommunikasjon.
- Håndtering av passasjerer og annet personell i nødsituasjoner
- Bevissthet om allmenne reaksjonsmønstre.
- Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon
- Praktiske øvelser

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-5-1-1

Sted
Tromsø

Start
Mandag 1. november 2021 kl 08:10

Slutt
Tirsdag 2. november 2021 kl 15:30

Kategori
IMO STCW

Varighet
2 dager

E-læring
Nei

Frekvens