Stavanger, fredag 6. august 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Oppdateringskurset gjennomføres iht Sjøfartsdirektoratets revidert emneplan datert 22.05.2018. Emneplanen legger vekt på gjennomføring av praktiske øvelser med tilbakemelding og evaluering fra instruktører i tillegg til oppdatering av teori knyttet til Passasjer og Krisehåndtering. Etter endt kurs, er deltagerne kvalifisert for å seile både på «vanlige» passasjerfartøy og på RORO passasjerfartøy (eks ferge).

Målgruppe

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon.

Kursinnhold

- Alarminstruks og beredskapsplaner
- Assistere passasjerer underveis til mønstrings- og livbåtstasjoner
- Mønstringsprosedyrer
- Kommunikasjon
- Redningsmidler
- Krisehåndtering og menneskelig adferd
- Optimalisere bruken av ressurser
- Kontrollere passasjerer og annet personell under nødsituasjoner
- Passasjersikkerhet ved ombord- og ilandstigning
- Transport av farlig gods
- Sikring av last og skipsåpninger

Forkunnskaper

Innehaver av et Passasjer og Krisehåndteringssertifikat.

Kurskode
MS-5-1-16

Sted
Stavanger

Start
Fredag 6. august 2021 kl 10:00

Slutt
Fredag 6. august 2021 kl 17:00

Kategori
IMO STCW

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år