STCW Kombi oppdat. redningsfarkost og hurtiggående MOB båt

Målsetning

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:
-Ta kommando over en redningsfarkost under og etter utsetting
-Betjene motor på en redningsfarkost
-Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet. Gi førstehjelp.
-Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler
- Ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under utsetting og berging.
- Betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Målgruppe

Kombikurs for sjøfolk som skal søke sjøfartsdirektoratet om
ferdighetssertifikat for både redningsfarkost og HMOB.

Kursinnhold

STCW oppdatering redningsfarkost tabell A-VI/2-1 og oppdatering HMOB
A-VI/2-2

Forkunnskaper

Kursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningsfarkost iht.
tabell A-VI/2-1 og HMOB iht. tabell A-VI/2-2, før deltakelse på dette kurset.

Kurskode
MS-2-4-5

Kategori
IMO STCW

Varighet
2 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss