STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2) m. e-læring

Målsetning

Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:
- Ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting.
- Betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Målgruppe

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Kursinnhold

-Konstruksjon og utrustning for hurtiggående MOB båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse
-Særskilte karakteristika ved og anordninger for hurtiggående MOB båter
-Forsiktighetsregler som skal følges under utsetting av en hurtiggående MOB båt og under operasjon for å få fatt i en slik båt
-Prosedyrer for å snu en kantret MOB båt
-Hvordan håndtere en hurtiggående MOB båt under rådende og ugunstige værforhold -Navigasjonsutstyr og sikkerhetsutstyr som finnes ombord i en MOB båt

Forkunnskaper

Kursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningsfarkost og mann over bord båt iht. tabell A-VI/2-1, eller inneha gyldig kompetansesertifikat (dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser) og gjennomført HMOB kurs iht. tabell A-VI/2-2, før deltakelse på dette kurset.

Dette må dokumenteres ved gyldig HMOB-kurs eller ferdighetssertifikat som oppfyller kravene i STCW-konvensjonen regel VI/2 nr. 2. Ved utgått HMOB kompetanse må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016 med gyldig sertifikat for HMOB. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

Kurskode
MS-2-4-2K

Kategori
IMO STCW

Varighet
1 dag + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens
60

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss