STCW Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2)

Målsetning

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:
- Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over bord-båt under og etter utsetting.
- Betjene motor på hurtiggående mann-over bord-båt.

Målgruppe

Denne opplæringen dekker kravene til fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Kursinnhold

-Konstruksjon og utrustning for hurtiggående MOB båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse
-Særskilte karakteristika ved og anordninger for hurtiggående MOB båter
-Forsiktighetsregler som skal følges under utsetting av MOB båt og under operasjon for å få fatt i en slik båt
-Prosedyrer for å snu en kantret MOB båt
-Hvordan håndtere en MOB båt under rådende og ugunstige værforhold
-Navigasjonsutstyr og sikkerhetsutstyr som finnes ombord i en hurtiggående MOB båt

Forkunnskaper

Kursdeltager må ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk, samt grunnleggende opplæring i redningsfarkost for å kunne delta på dette kurset.

Kurskode
MS-2-4-1

Kategori
IMO STCW

Varighet
4 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Filter

3
1
1
1
1
1
1
1
Laster kursliste...