STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4)

Målsetning

Etter fullført kurs skal deltakerne inneha kompetanse i å:
- Overleve til sjøs ved hendelser der skipet må evakueres
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer
- Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kursinnhold

Kurset inneholder 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-1-1

Kategori
IMO STCW

Varighet
50 timer - 5 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Filter

4
2
2
2
1
1
1
1
Laster kursliste...