STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for havbruksnæringen

Målsetning

Ansatte i havbruksnæringen som deltar i arbeidsoperasjoner om bord på båter skal kunne dokumentere 5 dagers STCW "Grunnleggende sikkerhetskurs" (Tidligere kalt IMO 60). Sikkerhetsopplæringen er pålagt av Sjøfartsdirektoratet.

Kursene vi har satt opp er øremerket for ansatte i havbruksnæringen.

Målgruppe

Ansatte i havbruksnæringen som deltar i arbeidsoperasjoner ombord på båt.

Kursinnhold

-Etablere gode holdninger til sikkerhet.
-Å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under drift av skipet
-Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord i en nødsituasjon.
-Personlige redningsteknikker
-Forebyggende brannvern og brannslokking
-Grunnleggende førstehjelp
-Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-1-3

Kategori
IMO STCW

Varighet
5 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Filter

5
Laster kursliste...