STCW Grunnl. sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3)

Målsetning

Kursets mål :
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer
- Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kursinnhold

Repetisjonskurset inneholder 3 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-1-2

Kategori
IMO STCW

Varighet
16 timer - 2 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Filter

11
9
8
6
5
5
4
3
Laster kursliste...