Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.
Kursets mål :
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer
- Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kursinnhold

Repetisjonskurset inneholder 3 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)

Forkunnskaper

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO50).

Kurskode
MS-1-1-2K

Sted
Bergen

Start
Torsdag 29. april 2021 kl 08:00

Slutt
Fredag 30. april 2021 kl 15:30

Kategori
IMO STCW

Varighet
1-2 dager + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens
Hvert 5.år