STCW Grunnl. sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3) m. e-læring

Målsetning

Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.
Kursets mål :
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer
- Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kursinnhold

Repetisjonskurset inneholder 3 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)

Forkunnskaper

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO50).

Kurskode
MS-1-1-2K

Kategori
IMO STCW

Varighet
1-2 dager + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens
60

Planlagte kurs

Filter

1
1
Laster kursliste...