STCW Grunnl. sikkerhetsoppl.for sjøfolk oppdatering/Redningsfarkost oppdat. m. e-læring

Målsetning

Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.
Kursets mål:
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer
- Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner
Etter kurset skal deltakerne ha fått oppdatert kompetanse i Redningsfarkost.

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kursinnhold

- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)

Etter kurset skal deltakerne ha oppdatert/repetert kompetanse i å:
-Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting
-Betjene motor på en redningsfarkost
-Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet
-Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og
signalutstyr og lys- og røyksignaler
-Gi førstehjelp til overlevende

Forkunnskaper

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Redningsfarkost oppdatering:
Alternativ 1:
Dokumentasjon på gyldig sertifikat som offiser (dekk-, maskin-,
skipselektriker-)eller
gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1 (dvs. ikke eldre enn 5 år)
Alternativ 2: Dersom ikke gyldig sertifikat som offiser eller gyldig
kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1, kan dokumentasjon på 12 mnd. fartstid i
løpet av de siste 5 år, opparbeidet i tidsrom med gyldig offisersertifikat
eller gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1, godkjennes.

Kurskode
MS-1-1-9K

Kategori
IMO STCW

Varighet
1-2 dager + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens
60

Planlagte kurs

Filter

1
1
Laster kursliste...