STCW Grunnl. sikkerhetsoppl. for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3) og P&K Oppdat. m. e-læring

Målsetning

Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.
Kursets mål :
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer
- Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner

Kurset dekker også kravet til P&K Oppdatering

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kursinnhold

Forkunnskaper

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO50). Kursdeltaker må inneha Passasjer- og Krisehåndteringssertifikat.

Kurskode
MS-1-1-10K

Kategori
IMO STCW

Varighet
1-2 dager + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens
60

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss