Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring
Kursets mål:
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer
- Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner
Etter kurset skal deltakerne ha fått oppdatert kompetanse i Redningsfarkost.

Kurset dekker også kravet til P&K Oppdatering.

Målgruppe

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kursinnhold

Forkunnskaper

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO50).

Redningsfarkost oppdatering:
Alternativ 1:
Dokumentasjon på gyldig sertifikat som offiser (dekk-, maskin-,
skipselektriker-)eller
gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1 (dvs. ikke eldre enn 5 år)
Alternativ 2: Dersom ikke gyldig sertifikat som offiser eller gyldig
kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1, kan dokumentasjon på 12 mnd. fartstid i
løpet av de siste 5 år, opparbeidet i tidsrom med gyldig offisersertifikat
eller gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1, godkjennes.
Kursdeltaker må inneha Passasjer- og Krisehåndteringssertifikat.

Kurskode
MS-1-1-11K

Sted
Stavanger

Start
Onsdag 21. april 2021 kl 08:30

Slutt
Torsdag 22. april 2021 kl 18:00

Kategori
IMO STCW

Varighet
1-2 dager + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens
Hvert 5.år