E-læring - STCW Familariseringsprogram Passasjerhåndtering

Målsetning

Sjøfolk som yter tjenester direkte til passasjerer i passasjerområder, men som ikke er omfattet av første ledd (alarminstruks), skal ha:
- Gjennomgått sikkerhetsfamiliarisering i nødssituasjoner på passasjerskip
- Dokumentasjon på gjennomført sikkerhetsopplæring i forsvarlig håndtering av passasjerer i nødssituasjoner

Dette familiariseringsprogrammet skal ivareta den siste gruppens behov for opplæring og trening i å kunne bistå i håndtering av passasjerer på en god måte i nødsituasjoner.

Målgruppe

Målgruppen er personell som temporært og i kortere perioder oppholder seg om bord (billettører, catering), men i kraft av sin uniformering og oppgaver i passasjerområder må forvente at passasjerer henvender seg til dem og forventer god hjelp og veiledning i en nødsituasjon.

Kursinnhold

Opplæringsprogram - Del 1 - Teori:
Kandidatene vil gjennomgå et opplæringsprogram som e-læring i regi av OilComp som dekker STCW Section V/2, Tab. A-V/2-1 og noen deler av 2-2, som syntes relevant.

Opplæringsprogram - Del 2 - Praksis om bord:
De praktiske øvelsene som kandidatene må gjennomføre ledes av en av mannskapets faste besetning (med gyldig P&K kursbevis og som normalt har deltatt OilComps Passasjer & Krisehåndteringskurs og dermed kjenner til hvorledes øvelsene skal gjennomføres).

Veileder signerer for godkjente øvelser. Dokumentet lagres i skipets ISM og mailes til booking@oilcomp.no. Ved bestått e-læring (min.80% riktige svar) og dokumentert fullførte praktiske øvelser vil det bli utstedt kursbevis.

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-5-1-17S

Kategori
IMO STCW

Varighet
E-læring 3-4 timer

E-læring
Ja

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

6
Laster kursliste...