Tromsø, mandag 21. juni 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.

Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Målgruppe

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.

Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Kursinnhold

STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-6-1

Sted
Tromsø

Start
Mandag 21. juni 2021 kl 09:00

Slutt
Fredag 25. juni 2021 kl 15:30

Kategori
IMO STCW

Varighet
5 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5 år