STCW-F Grunnl. sikkerhetsopplæring for fiskere

Målsetning

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.

Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Målgruppe

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.

Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Kursinnhold

STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-6-1

Kategori
IMO STCW

Varighet
5 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5 år

Planlagte kurs

Filter

2
Laster kursliste...