STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip

Målsetning

Etter fullført kurs skal deltakerne inneha kompetanse i å:
- Overleve til sjøs ved hendelser der skipet må evakueres
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer - Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner

Målgruppe

For underordnet personell som skal tjenestegjøre med plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjonen på ikke hurtiggående passasjerskip under 300 bruttotonn i fartsområde 1 gjelder krav til "Begrenset sikkerhetskurs" godkjent av Sjøfartsdirektoratet. "Begrenset sikkerhetskurs" er kun godkjent for underordnet personell som tjenestegjør på denne type passasjerskip i perioden fra 1. mai til 30. september.

Kursinnhold

- STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
- STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
- STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
- STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Kurskode
MS-1-1-4

Kategori
IMO STCW

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5.år

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss