STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip Oppd. m. e-læring

Målsetning

Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.
Etter fullført kurs skal deltakerne inneha kompetanse i å:
- Overleve til sjøs ved hendelser der skipet må evakueres
- Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
- Handle hurtig ved en ulykke
- Følge nødprosedyrer - Forhindre forurensning
- Følge trygge arbeidsrutiner
- Forstå ordrer og bli forstått
- Bidra til gode menneskelige relasjoner

Målgruppe

For underordnet personell som skal tjenestegjøre med plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjonen på ikke hurtiggående passasjerskip under 300 bruttotonn i fartsområde 1 gjelder krav til "Begrenset sikkerhetskurs" godkjent av Sjøfartsdirektoratet. "Begrenset sikkerhetskurs" er kun godkjent for underordnet personell som tjenestegjør på denne type passasjerskip i perioden fra 1. mai til 30. september.

Kursinnhold

- STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
- STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
- STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp

Forkunnskaper

Begrenset sikkerhet Grunnkurs

Kurskode
MS-1-1-14K

Kategori
IMO STCW

Varighet
1 dag + E-læring

E-læring
Ja

Frekvens
60

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss