Skadestedsledelse repetisjonskurs

Målsetning

Repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og
koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell
beredskapssituasjon (selskapsinternt)

Målgruppe

-Lokal Beredskapsledelse
-Skadestedsledere
-Innsatsledere i industrivern
-Annet personell med koordineringsansvar på skadestedet

Kursinnhold

Kurset fokuserer på hovedoppgavene til skadestedslederen. Det legges
vekt på samhandling mellom skadestedsleder, de ulike innsatslag og lokal
beredskapsledelse.

Kurset består i hovedsak av:

-Ledelse og beslutningsprosess i en beredskapssituasjon
-Situasjonsbedømmelse med tanke på innsatsprioritering
-Disponering av egne ressurser og ordregiving
-Skadestedsledelse og koordinering
-Kommunikasjon/samband
-Situasjonsrapporter
-Stress og krisehåndtering
-Sikring og normalisering av skadested
-Praktiske øvelser etterfulgt av debrief

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OS-5-1-2

Kategori
Beredskapsledelse

Varighet
1

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

4
Laster kursliste...