Bergen, onsdag 6. oktober 2021 kl 08:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Dette kurset er bare praksisdel av riggerkurs, forkunnskap må kunne dokumenteres - Stroppekurs 24 timer og Modul O-2.2 16 timer. Gi personell som skal utføre riggeroperasjon tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om flytting av last, vertikalt og horisontalt, ved bruk av løfteinnretninger slik at sikkerheten til involvert personell blir ivaretatt.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, taljer og vinsjer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Kursinnhold

Forkunnskaper

Må ha og kunne dokumentere (VIKTIG) 24 timers stropp / anhukerkurs modul 1.1 og 2.3 ( O-1.1 ) og 16 timers O-2.2 Taljer og enkle løfteinretninger.

Kurskode
OT-6-4-28

Sted
Bergen

Start
Onsdag 6. oktober 2021 kl 08:00

Slutt
Fredag 8. oktober 2021 kl 15:00

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens