Pakking, sikring og transport av last, NOG 116

Målsetning

Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter til å kunne utføre sikring av last. Hensikten er å prøve å identifisere alle potensielle farer under alle tenkelige forhold og iverksette tiltak for å redusere eller fjerne disse.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil gjennomføre sikring av last, eller ha behov for kunnskap innen emnet.

Kursinnhold

-Innledning
-Regelverk
-Ulike typer lastebærere
-Valg av lastebærere
-Bruk av personlig verneutstyr
-Brukskontroll av lastebærere
-Planlegging av innlastning
-Krefter man sikrer lasten for
-Lastsikringsutstyr
-Stegning av godset
-Praktisk pakking/sikring
-Verifikasjon av kunnskap

Forkunnskaper

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått stropp/anhukerkurs(modul 1.1 og 2.3 alt. 0-1.1).

Kurskode
OT-6-6-6

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
24 timer - 3 Dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

20
13
4
Laster kursliste...