Haugesund, mandag 23. august 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet:

- Brannteori og slukking
- Røykdykking
- Personlig sikkerhet
- Redningsfarkost og redningsbåter
- Personlig rednings utstyr
- Overlevelse i sjø
- Generelle førstehjelps prinsipper
- Nød prosedyrer
- Maritim Forurensning

Målgruppe

Sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Kursinnhold

Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-1-1-5

Sted
Haugesund

Start
Mandag 23. august 2021 kl 10:00

Slutt
Onsdag 25. august 2021 kl 16:00

Kategori
IMO STCW

Varighet
2 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5. år