Bergen, torsdag 9. september 2021 kl 08:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kurset gjennomføres som webinar/nettundervisning. Hovedmålet med opplæringen er å gi kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftmessig utført. Opplæringen skal også gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å gi overordnet veiledning og bistand i forbindelse med løfteoperasjoner.
Opplæringen skal også gi kunnskap om farer forbundet med løfteoperasjoner og bruk av risikokartlegging.

Målgruppe

- Operasjonelt ansvarlig
- Fagansvarlig Logostikk
- Vedlikeholdsledere

Kursinnhold

Etter endt kurs skal deltakerne:
1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
3. Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
5. Kunne redegjøre for SJA ¿ Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr.

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-1-9 S

Sted
Bergen

Start
Torsdag 9. september 2021 kl 08:00

Slutt
Fredag 10. september 2021 kl 14:00

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
16 timer - webinar /nettundervisning

E-læring
Nei

Frekvens