Stavanger, fredag 19. november 2021 kl 08:30

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Målet er å gi alle som er involvert i løfteoperasjoner kunnskap om Norsok-standarden R.003 "Sikker bruk av løfteutstyr".

Standarden skal bidra til å vedlikeholde, etablere og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, materielle verdier og miljø i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Målgruppe

Offshore: Operatører av løfteinnretninger. Teknisk og operasjonell ansvarlig løfteutstyr, kranførere, signalmenn og anhukere, riggere, brukere av løst løfteutstyr, matroser.

Onshore:
Personell som benytter og har roller ifm løfteutstyr og løfteoperasjoner.

Kursinnhold

- Oversikt over gjeldene regelverk/ regelverkshierarki
- Gjennomgang av grunnleggende krav i HMS-regelverket
- Gyldighet og omfang av veiledning til forskriftene og standarder
- Gjennomgang av Standard Norsok R-003N
- Tips og råd om enkel tilgang til regelverk og standarder
- Erfaringsutveksling og gruppearbeid

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Kurskode
OT-6-1-8

Sted
Stavanger

Start
Fredag 19. november 2021 kl 08:30

Slutt
Fredag 19. november 2021 kl 15:00

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens