Stavanger, onsdag 25. august 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Ved fullført kurs, skal deltakeren ha kompetanse til:
- å lede og koordinere tilgjengelige ressurser
- å være bindeledd mellom den sentrale beredskapsledelsen
- å begrense skader på miljø og sikre materielle verdier.

Målgruppe

- Skadestedsledere
- Beredskapspersonell med ansvar innen koordinering
- Medisinsk skadestedsledelse

Kursinnhold

- Ledelse- og beslutningsprosess
- Situasjonsbedømmelse/innsatsprioritering
- Disponering av egne ressurser
- Ordregiving
- Skadestedsledelse og koordinering
- Situasjonsrapporter
- Kommunikasjon/samband
- Skjerming av skadested
- Stress- og krisehåndtering
- Normalisering
- Eksamen/test

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OS-5-1-1

Sted
Stavanger

Start
Onsdag 25. august 2021 kl 10:00

Slutt
Fredag 27. august 2021 kl 15:15

Kategori
Beredskapsledelse

Varighet
24 timer

E-læring
Nei

Frekvens