Haugesund, mandag 21. juni 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha:
Vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Målgruppe

Livbåtførere

Kursinnhold

Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk
trening og øvelse.

Forkunnskaper

Livbåtfører grunnkurs. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse iht. til
Norsk olje og gass-krav
(Livbåtfører repetisjonskurs) eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

Kurskode
OS-2-3-8

Sted
Haugesund

Start
Mandag 21. juni 2021 kl 10:00

Slutt
Mandag 21. juni 2021 kl 16:00

Kategori
Beredskapslag

Varighet
2 dager

E-læring
Nei

Frekvens
24 måneder