Haugesund, mandag 16. august 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:
- Klargjøre livbåt for evakuering
- Organisere og lede ombordstigning
- Sjøsette livbåt
- Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord
etter evakuering.
- Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Målgruppe

Livbåtførere

Kursinnhold

Omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

-Introduksjon
-Regelverk/Forskrifter
-Teknisk beskrivelse og utstyr i livbåt
-Beredskapsorganisasjon/Alarminstruks/Kommandoforhold/Stress
- Livbåtførers/Mannskapets plikter og oppgaver

Forkunnskaper

- Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring
- Begrenset VHF-sertifikat

Kurskode
OS-2-3-7

Sted
Haugesund

Start
Mandag 16. august 2021 kl 10:00

Slutt
Torsdag 19. august 2021 kl 15:15

Kategori
Beredskapslag

Varighet
4 dager

E-læring
Nei

Frekvens