Haugesund, onsdag 23. juni 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).
STCW: Deltakerne skal under kurset ha vist at de besitter kunnskaper og ferdigheter i å bruke redningsmateriellet på en korrekt og effektiv måte i en beredskapssituasjon.

Målgruppe

- Livbåtførere
- STCW: Livbåtførere og Sikkerhets-/vernepersonell

Kursinnhold

Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset avpasset elevenes forkunnskaper.
STCW: Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse i bruk av redningsfarkoster, i henhold til STCW-95.

Forkunnskaper

OLF Livbåtfører Grunnkurs.

Kurskode
OS-2-3-2

Sted
Haugesund

Start
Onsdag 23. juni 2021 kl 10:00

Slutt
Onsdag 23. juni 2021 kl 16:00

Kategori
Beredskapslag

Varighet
16 timer - 2 dager

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 5. år.